Het gaat niet goed met de man. Dat is de kern van de boodschap die influencers, zoals Andrew Tate, razend populair maakt. Volgens deze influencers in de manosphere zijn mannen veel te zwak geworden. Daarom moeten ze fysiek weer sterk worden en de leiding nemen. Hoe kan het dat deze denkbeelden online tot miljarden views leiden? Wat voor invloed heeft de manosphere op het beeld van de man? En waarom zouden we meer aandacht moeten besteden aan de grote groep jongens en mannen die zich tot deze ideeën aangetrokken voelt?

Myrthe Buitenhuis en Tjebbe Venema

Argos Medialogica ontleedt: het Beeld van de Masculiene man, een serie van drie afleveringen, vanaf zondag 24 december op het YouTube-kanaal van NPO Start en vanaf 9 januari op NPO Start

het beeld van de masculiene man 

‘Je wordt al snel gezien als toxisch, of té mannelijk.’ Dat is althans de ervaring van Ferry, Wessel en Iosif, die een aantal keer per week samen kickboksen. Ze zien dat jongens om hen heen worstelen met hun positie in de samenleving. En precies op dat punt hebben influencers als Andrew Tate een helder antwoord: de man moet weer een alfaman worden. Want volgens deze influencers is de man bewust zwak en volgzaam gemaakt. Wat voor gevolgen heeft de beeldvorming in de manosphere? En waarom zijn de ideeën over de sterke man zo populair onder jongeren?

de aanval op Drag Queen Story Hour

‘Stop de seksualisering van onze kinderen’ en ‘genderideologie is pedofilie’. Met deze slogans wordt in april dit jaar gedemonstreerd tegen een Drag Queen Story Hour in Rotterdam, waar kinderen worden voorgelezen door een drag queen. Al langer richten influencers uit de manosphere en radicaal rechtse politici en activisten hun pijlen op de LHBTIQ+ gemeenschap en drag queen voorleesuurtjes. Volgens onderzoekers zit er een bewuste strategie achter deze acties. Wat houdt deze strategie in en wat zijn de gevolgen hiervan?

waarom we het over mannen moeten hebben

Als de samenleving geen oog heeft voor de problemen waar jongens en mannen tegenaan lopen, dan vinden ze influencers die dat wél hebben. En dat is gevaarlijk, zo concludeert de Brits-Amerikaanse socioloog Richard Reeves. In zijn boek Of Boys and Men onderzoekt Reeves waarom veel mannen met zichzelf en hun rol in de samenleving worstelen, en wat we daaraan kunnen doen. Wat is het gevaar als de bestaande problemen bij mannen genegeerd worden? En wat betekent dit alles voor de rechten van vrouwen en LHBTIQ+ gemeenschap?

sprekers

Richard Reeves

is een Brits-Amerikaanse socioloog. Eind 2022 verscheen zijn boek Of Boys and Men, waarin hij onderzoekt waarom mannen het tegenwoordig moeilijk hebben, en wat we kunnen doen aan de problemen die zij ervaren. Hij is president van het American Institute for Boys and Men.

Katrien Jacobs

is universitair hoofddocent aan de Chinese University of Hong Kong en onderzoeker aan Universiteit Gent. Ze doet onderzoek naar seksualiteit en gender in de digitale wereld en online activisme. In 2021 verscheen haar boek Radicaal-rechtse Seks.

Ico Maly

is cultuurwetenschapper en universitair hoofddocent aan Tilburg University. Van zijn hand verscheen het boek Nieuw rechts, waarin hij onderzoek doet naar de opkomst van radicaal-rechtse bewegingen in een tijd van een grensoverschrijdende internetcultuur. Onlangs verscheen zijn boek Metapolitics, Algorithms and Violence, over de manier waarop extreemrechts gedachtengoed in de mainstream terechtkomt.

Venus Bijleveld

is dragqueen Ma’MaQueen. Tijdens zogenoemde Drag Queen Story Hours leest hen voor aan kinderen. Een van de voorleesuurtjes in Rotterdam waarbij Ma’MaQueen betrokken was, leidde in april 2023 tot protesten.

Jimmy Meijvogel

is dragqueen Heisa Jynx. Ook Jimmy leest voor aan kinderen en ziet hoe influencers uit de manosphere en radicaal rechtse politici en activisten hun pijlen op de LHBTIQ+ gemeenschap en drag queen voorleesuurtjes hebben gericht.

Shaey

is transfeminine en ziet dat de LHBTIQ+ gemeenschap in Nederland niet door iedereen geaccepteerd wordt. In oktober 2023 doet hen mee aan een tegendemonstratie tegen de extreemrechtse Nederlandse Volks-Unie, die in Arnhem protesteerde tegen immigratie en woke. 

Camilla Stoltenberg

is directeur-generaal van het Instituut voor Volksgezondheid in Noorwegen. Ongelijkheid tussen jongens en meisjes in het schoolsysteem is voor haar al langer een punt van aandacht. Volgens haar is het tijd voor maatregelen die werkelijk genderneutraal zijn, en waar dus zowel jongens al meisjes bij gebaat zijn.

Claus Jervell

is voorzitter van de Mannsutvalget, ofwel de Men's Equality Commission in Noorwegen. Deze commissie werd in 2022 in het leven geroepen om gendergelijkheid te onderzoeken op het gebied van onder andere werkgelijkheid, gezondheid en educatie.

Jeroen

is al langer bezig met het onderwerp mannelijkheid. In 2023 deed hij mee aan Hard Times Unite Strong Men, een dag waarop mannen werken aan hun mentale en fysieke weerbaarheid.

Daan

is sportschooleigenaar. Hij ziet dat (jonge)mannen in deze tijd worstelen met hun positie in de samenleving. Mannelijkheid is een onderwerp waar hij zich mee bezighoudt.

Noah

liep stage bij de sportschool van Daan en werkt er sindsdien als personal trainer. Ook voor hem is mannelijkheid een onderwerp waar hij zich mee bezighoudt.

Dolf

is personal trainer en heeft een bedrijf in training en coaching. Ook hij houdt zich veel bezig met mannelijkheid. Hij volgt meerdere influencers die zich met dat onderwerp bezighouden, en deed mee aan Hard Times Unite Strong Men.

Iosif, Wessel en Ferry

volgen een aantal keer per week kickboksles in de sportschool van Daan. Ze zien dat mannelijkheid niet per se wordt toegejuicht tegenwoordig: ‘Je wordt al snel gezien als toxisch, of té mannelijk.’ Hoewel ze zelf een influencer als Andrew Tate niet volgen, zien ze wel wat zijn aantrekkingskracht kan zijn voor anderen.

Achtergrondverhalen

Manosphere: toxic of niet?

De manosphere is een terrein van het internet waarop veelal mannen zich bevinden uit diverse subgroepen: incels, pick up artists, men’s rights-activisten, crypto-handelaren en aanhangers van mensen als Jordan Peterson en Andrew Tate. Wat ze gemeen hebben, is dat ze terugverlangen naar ‘traditionele mannelijkheid’ en het vaak niet zo hebben op feminisme. Hoe leggen jongens op het internet de weg af naar de manosphere? Hoe vrouwonvriendelijk is het daar en komt het ooit nog goed met hun vertrouwen in de wereld? Dat onderzoekt Tessel met crypto-influencer Shariff, Mancademy-oprichter Rienk en ex-lid van de Red Pill Community Joël.

Strijd om Transgenderzorg

Speelt binnen de Nederlandse transgenderzorg meer dan we in de media zien? De transgendergemeenschap wil de toegang tot die zorg anders inrichten. Kritische vragen daarover worden snel transfoob genoemd. Argos Medialogica onderzoekt of een open gesprek over transgenderzorg mogelijk is.

Waarom Grace zich als 'detransitioner' uitspreekt

Grace Lidinsky Smith ging in 2018 in behandeling bij een genderkliniek, maar besloot na haar transitie weer als vrouw door het leven te gaan. Ze spreekt over haar ervaringen binnen de Amerikaanse transzorg, maar vertelt ook hoe moeilijk het is je uit te spreken als detransitioner.

2Doc: Mama

De ups en downs van een Rotterdamse zelfgekozen familie, met aan het hoofd moeder en dragqueen Ma'MaQueen. Zij heeft haar huis opengesteld en een veilige haven gecreëerd voor haar zes 'dragkinderen'. In haar documentaire 'Mama' volgt regisseur Esmée van Loon een zelfgekozen Rotterdamse familie, met aan het hoofd 'moeder' en dragqueen Ma'MaQueen. 

Een nieuw seizoen Medialogica over staatsgeheimen, lentekriebels en Russische propaganda

Staatsgeheimen, lentekriebels en Russische propaganda: de afgelopen maanden onderzocht Argos Medialogica de beeldvorming bij actuele onderwerpen die de publieke opinie bepaalden. Welke rol speelden de media? En welke invloed hadden zij op het handelen van bestuurders, journalisten en burgers?

Blijf op de hoogte

Meer Medialogica