In De Publieke Tribune draait het om de inbreng van burgers. Vanaf 2022 is het programma wekelijks te horen op NPO Radio 1, en maken we wederom een uitgebreid televisieseizoen. Eindredacteur Adinda Akkermans over de impact van De Publieke Tribune op burgers en beleidsmakers.

"Hebben de mensen op de publieke tribune van de Tweede Kamer geen spreekrecht, in De Publieke Tribune van HUMAN nemen burgers juist het woord." Het is de slogan die eindrdacteur Bert Janssens bedacht toen hij in 2018 met het programma begon. 

De Publieke Tribune heeft sindsdien een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt: van een groot publiek dat vragen kon stellen aan een panel naar een intiemere setting met meer ruimte voor de diepgravende, persoonlijke gesprekken waar presentator Coen Verbraak zo goed in is. 

Inmiddels heb ik het programma van hem overgenomen als eindredacteur, maar die ene zin raakt nog steeds de kern van het programma: burgers uit alle hoeken van Nederland vertellen over ervaringen uit de dagelijkse praktijk, die vaak ver afstaat van de Haagse werkelijkheid. Ervaringen waar beleidsmakers veel van kunnen leren. Zo waren er de zwerfjongeren die aan staatssecretaris Blokhuis uitlegden tegen welke systeemfouten zij aanlopen waardoor ze nóg verder van huis raken. En er was de boer die Eurocommissaris Frans Timmermans bij hem thuis uitnodigde om te laten zien dat niet alleen biologische boeren het beste met de natuur voorhebben. 

Dat het begin van mijn eindredacteurschap samenviel met het begin van corona maakte het extra spannend: een redactie aansturen op afstand is onhandig, maar een nog fundamenteler obstakel was dat we niet door het land konden reizen. Terwijl je de beste onderwerpen natuurlijk op het spoor komt dankzij échte ontmoetingen met mensen van vlees en bloed, op plekken waar je normaal gesproken niet komt. Toch is het ons vaak gelukt de vinger op de zere plek te leggen. Zo gingen alleenstaande vrouwen die niet rond kunnen komen in gesprek met minister Ingrid van Engelshoven over hun afhankelijke positie. 

Minister Ingrid van Engelshoven van Emancipatie in gesprek over de financiële afhankelijkheid van moeders

Interactie is het kernwoord

In 2022 komt een langgekoesterde wens van het programma uit: het wordt een multimediale titel, het hele jaar aanwezig met twaalf afleveringen op televisie en elke zaterdagmiddag een uitzending op NPO Radio 1. Het betekent dat we een kernredactie kunnen vormen die belangrijke thema’s op de voet blijft volgen en dat we online continu aanwezig zijn. 

Juist omdat we niet de usual suspects aan het woord willen laten, maar (vaak zachte) stemmen uit alle hoeken van het land die minder vanzelfsprekend worden gehoord, experimenteerden we de afgelopen maanden al met online oproepen om ervaringen te delen. Dit werkte nog beter dan verwacht. In aanloop naar een radio-uitzending over gedwongen opnames in de psychiatrie kwamen bijvoorbeeld via mail, telefoon en social media niet alleen tientallen verhalen binnen van patiënten die zélf in een isoleercel hadden gezeten, maar ook van hun bezorgde ouders en zorgverleners. Die verhalen vormden een belangrijk onderdeel van de uiteindelijke uitzending. Geen interactie ‘omdat het moet’, maar als fundament van het programma. 

De Publieke Tribune, vanaf 1 januari wekelijks om 15:00 uur op NPO Radio 1, op tv vanaf mei op NPO 2. 

Feiten & impact

De Publieke Tribune in 2021

• Aantal keren op tv: 9 (8 afleveringen en 1 klimaatspecial)
• Aantal keren op de radio: 11
• Aantal verdiepende artikelen online: 25
• Aantal social media posts: 87
• Bereik De Publieke Tribune op social media: 521.485
• Aantal bezoeken voor De Publieke Tribune op human.nl: 124.324
• Vicevoorzitter Europese Commissie Frans Timmermans bracht een bezoek aan een melkveehouder, na toezegging in De Publieke Tribune: Green Deal, Wens of Werkelijkheid?
• In de uitzending over zwerfjongeren nodigde staatssecretaris Blokhuis
een van de jongeren op onze publieke tribune uit om mee te denken over oplossingen. Er is daarna nog veel over het onderwerp te doen geweest.

Netwerk aan het werk

Teweegbrengen

Potverdikkie ... dit is zo belangrijk! Dat dacht het Rotterdamse raadslid Tim Versnel (VVD) na het zien van de uitzending van De Publieke Tribune over de problemen van mensen met een licht verstandelijke beperking. Hij stuurde er meteen een tweet uit: "Dit onderwerp moet pontificaal op de politieke agenda." Samen met tien andere partijen vroeg hij er vervolgens een debat over aan in zijn gemeenteraad.

In die bewuste aflevering gingen mensen met een licht verstandelijke beperking uit Leeuwarden in gesprek met hun burgemeester Sybrand van Haersma Buma. Ze vertelden hem waar ze allemaal tegen aanlopen in de steeds complexer wordende samenleving, bijvoorbeeld bij het digitale loket van de gemeente. Versnel: ‘Ik realiseerde me dat het onderdeel is van veel kernthema’s van dit moment, zoals schulden, criminaliteit en verslaving.’

Ook in Leeuwarden bracht de uitzending veel te weeg. Ambtenaar Stephanie Verstraeten: ‘Het thema stond echt op de kaart en was aanleiding voor een nieuwe aanpak met extra geld voor deze problematiek.’

Dit artikel verscheen in het HUMAN Magazine. Vrienden van HUMAN ontvangen dit op de deurmat. Nog geen vriend? Meld je aan!