Na het zien van een uitzending van ‘De publieke tribune’ vond Rotterdams raadslid Tim Versnel (VVD) dat het lang genoeg had geduurd. Samen met tien andere Rotterdamse partijen vroeg hij een debat aan over de problemen van licht verstandelijke beperkten. Een onderwerp dat in de stad nog niet hoog op de politieke agenda staat.

De uitzending van ‘De publieke tribune’ stond afgelopen week in het teken van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB’ers). In deze aflevering vertelden mensen met een laag IQ (<85) waar zij tegenaan lopen in onze complexe maatschappij. In een tweet liet Versnel weten dat dit onderwerp pontificaal op de politieke agenda moet. Voor ons reden om even verder te praten met het Rotterdamse gemeenteraadslid. 

Wat in de uitzending raakte u?

"Ik vond de uitzending erg indrukwekkend. Het is indringend om van deze mensen zelf te horen waar zij allemaal tegenaan lopen en hoe de maatschappij er vanuit hun perspectief uitziet."

Was het probleem al bekend bij u?

"Een jaar geleden heb ik voor het eerst gelezen over het onderwerp, naar aanleiding van een debat dat we hier in Rotterdam hadden over de hoge jeugdwerkloosheid. We zagen namelijk dat er best een forse groep Rotterdamse jongeren het moeilijk vindt om aan regulier werk te komen."

"De verklaringen die hiervoor werden gegeven gingen meer over problemen als verslaving, maar dat dekte voor mijn gevoel niet helemaal de lading. Ik ben het verder gaan onderzoeken en uiteindelijk kwam ik erachter dat het hebben van een licht verstandelijke beperking hierin misschien een grote rol heeft."

"Ik nam mezelf voor dat ik hier iets mee moest gaan doen, maar vervolgens is het op mijn lijstje blijven staan. Nu zag ik deze uitzending en ja, potverdikkie… Dit is zo belangrijk."

Waarom dacht u dit?

"Wat ik destijds had gelezen, was meer wetenschappelijke literatuur. Daardoor krijg je misschien wel inzicht in het fenomeen, maar het geeft uiteindelijk vrij weinig gevoel bij hoe dit dan in het dagelijks leven eruit ziet."

"Ik denk dat de uitzending de problematiek heel concreet heeft gemaakt, waardoor we nu eigenlijk een heleboel concrete haakjes hebben van waar we direct aan de slag kunnen gaan. We moeten dit gewoon nu aanpakken, we kunnen hier niet meer mee wachten. Ik vond het ook heel fijn dat bijna al mijn collega’s gelijk zeiden: 'Ja, natuurlijk! Laten we dit oppakken'."

Tekst gaat door onder de foto

Herwil van Gelder (l) en burgemeester Sybrand Buma naast presentator Coen Verbraak tijdens de opnamen van 'De publieke tribune' op het stadhuis van Leeuwarden.

Hoe willen jullie het probleem gaan aanpakken in Rotterdam?

"Dat is natuurlijk het ingewikkelde en de reden dat het bij mij op het lijstje is blijven staan. Het probleem is relevant en ingrijpend in zoveel aspecten van het leven, dat het ook lastig is om te weten waar je moet beginnen."

"Praktisch gezien hebben we een aantal belangrijke doelstellingen de komende vier jaar, waaronder: het verminderen van de laaggeletterdheid, de daklozen- en verslavingsproblematiek aanpakken en natuurlijk de criminaliteit terugdringen."

"Uit de uitzending blijkt wel dat binnen al dat soort onderwerpen, het hebben van een licht verstandelijke beperking mee kan spelen. Het kan heel goed zijn dat een groot deel van de mensen dat langdurig in de bijstand zit, een lager IQ heeft. De vraag is dan of de hulpverlening die wij bieden wel voldoende is."

Heeft u nog andere voorbeelden?

"Hetzelfde geldt voor de aanpak van schulden. Wanneer iemand in de schulden zit, kan je dat melden en dan word je uit de schulden geholpen. Dit deed mij denken aan wat Toon Molleman, directeur van de Leeuwardense gevangenis, in de uitzending vertelde."

"Het moet niet zo zijn dat je in de gevangenis de goede begeleiding hebt en uiteindelijk bang bent om eruit te gaan, omdat dan de begeleiding wegvalt. Zo zit het ook met de schuldenproblematiek. Je wil niet alleen mensen uit de schulden helpen, maar ook echt helpen voorkomen dat ze er vervolgens weer in raken."

Bekijk het fragment van gevangenis directeur Toon Molleman uit de uitzending.

Tekst gaat door onder de video 

Zijn er meer veranderingen die u zou willen doorvoeren?

"Wat denk je van alle gemeentelijke communicatie en de hele bureaucratie van de gemeente? Ik krijg vaak genoeg een brief waarvan ik ook denk: hier moet ik even voor gaan zitten en twee keer lezen om te zien wat hier nu van mij gevraagd wordt. Onlangs heb ik bijvoorbeeld geprobeerd om de grofvuilophaaldienst te bestellen, maar dat was ook knap ingewikkeld."

"In de uitzending van ‘De publieke tribune’ kwam dit ook naar voren. Wanneer dat soort dingen ingewikkeld zijn, dan doe je het misschien niet en dat moeten we natuurlijk voorkomen. Dit zijn problemen die we voor mensen kunnen oplossen door ons er meer bewust van te zijn en gericht rekening mee te houden."

Hoe nu verder?

"Voordat we het debat gaan voeren, willen we graag van het College van Burgemeesters en Wethouders weten in hoeverre de problematiek rondom LVB’ers al bekend is. Het zou kunnen dat de problemen binnen enkele beleidsdomeinen al worden meegenomen in de werkwijze, maar ik geloof dat er nog heel wat verbetering mogelijk is."

"De wethouder heeft aangekondigd om in mei met een brief en plan te komen, snel daarna zullen we de inhoud daarvan uitgebreid bespreken."

Dit is ook interessant