Het einde van het jaar is een moment van terugblikken, zo ook voor ons. In een aantal overzichten nemen we je nog een keer mee door de beste verhalen van 2019. In dit overzicht: onze beste onderzoeksjournalistiek van het afgelopen jaar.

#1. In het belang van het kind

Al sinds 2012 onderzoekt John van den Heuvel met zijn televisieprogramma 'Ontvoerd' internationale kinderontvoeringszaken. 'Ontvoerd' haalt vanuit het buitenland kinderen terug naar Nederland om ze te herenigen met de achtergebleven ouder. Hoe krijgt 'Ontvoerd' dit voor elkaar? En wat is de relatie tussen overheidsinstanties zoals ministeries, politie en ambassades, en het programma?

Medialogica ontdekte dat er een onderzoek loopt naar het schenden van het ambtsgeheim door een politiebrigadier. Na de uitzending stelde Jasper van Dijk (SP) Kamervragen over de relatie van de overheid met 'Ontvoerd'.

Kijk de aflevering hiernaast terug, kijk hier een extra fragment, lees verder over het politie-onderzoek, of lees over de Kamervragen.

#2. De beeldenstorm rond abortus

Het debat rondom abortus is dit jaar in alle hevigheid opgelaaid. Voor- en tegenstanders halen alles uit de kast om bezoekers van abortusklinieken te overtuigen van hun gelijk. Medialogica onderzicht wie in deze strijd om de publieke opinie aan de winnende hand is. Wat is de mediastrategie van beide kampen? En hoe berichten journalisten over dit onderwerp?

In de aflevering van Medialogica blijkt dat een plastic foetus centraal staat, die wordt gebruikt om de publieke opinie te beïnvloeden. Auschwitz overweegt juridische stappen te ondernemen naar aanleiding van dat beeld

Eerder dit jaar trokken abortusklinieken al aan de bel; steeds vaker hebben zij en hun bezoekers last van demonstranten voor de deur. Een abortuskliniek in Rotterdam vroeg om hulp, en in Utrecht wordt gewaarschuwd voor agressieve demonstranten. Het Humanistisch Verbond startte een petitie om bufferzones rondom klinieken in te stellen. Minister Hugo de Jonge gaf zelfs aan gemeenten te steunen als zij een bufferzone willen instellen.

Lees het hele artikel hier →

#3. Haagse rechter onder vuur na onthullingen Argos

Rechter Jan Wolter Wabeke ligt onder vuur vanwege zijn rol in een vermeende misbruikzaak waarin ook een topambtenaar van justitie wordt genoemd. Radioprogramma Argos, dat wij samen met de VPRO maken, ontdekte dat Wabeke en de topambtenaar elkaar persoonlijk kennen, terwijl Wabeke dat eerder ontkende. Na een eerste uitzending over de zaak, ontving Argos een foto die nieuwe feiten aan het licht brengt.

In december 2018 vertelde Argos het verhaal van ‘Lisa’. Ze is 15 jaar als ze bij de politie aangifte doet van seksueel misbruik door haar vader en andere mannen in de Nieuwe Scheveningse Bosjes en in een café in Den Haag. Ze noemt namen van advocaten, een Chief Information Officer van een groot bedrijf en een topambtenaar van het ministerie van Justitie.

#4. Het rommelt bij de spionnen van de politie

Uit onderzoek van Argos, blijkt in november 2019 dat tegen twee leidinggevenden bij de inlichtingendienst van de politie een disciplinair onderzoek loopt wegens vermoeden van plichtsverzuim. Het gaat om het Team Criminele Inlichtingen (TCI), onderdeel van de Landelijke Eenheid, dat zich bezighoudt met de bestrijding van georganiseerde misdaad.

Luister de hele reportage van Argos hiernaast, en lees het artikel.

#5. Oorlogsmisdaden verzwegen door Defensie

Vier jaar na het Nederlandse bombardement en pas nadat journalisten het drama onthulden, lichtte Defensie de Tweede Kamer in over de zeventig burgerdoden in Hawija, Irak. Argos toonde eerder al aan dat het ministerie incidenten en misstanden wel heel gemakkelijk onder het tapijt veegt.

Luister de hele reportage van Argos hiernaast, en lees verder.

#6. Argos wint onderwijsprijs

In het begin van dit jaar won Argos de Nationale Prijs voor Onderwijsjournalistiek, voor de uitzending 'De Promotiefabriek'. De uitzending gaat over de grote aantallen buitenpromovendi, die door de Universiteit van Tilburg worden begeleid. Er worden vragen opgeworpen over de wetenschappelijke kwaliteit van de proefschriften en over de begeleiding van de promovendi. Ook rijst de vraag of het binnenhalen van veel buitenpromovendi door de universiteit als een lucratief verdienmodel is gehanteerd.

De prijswinnende reportage luister je hiernaast. Meer over de uitzending vind je op vpro.nl →

#7. In memoriam Max van Weezel

Dit jaar overleed tot ons grote verdriet ook journalist Max van Weezel op 67-jarige leeftijd. Hij was intensief betrokken bij het prille begin van het onderzoeksjournalistieke programma en was lange tijd vaste presentator. Vlak voor zijn overleden interviewde oud-redacteur Kees van den Bosch hem over zijn werk bij Argos. Aan de hand van dat gesprek blikken (oud-)redacteuren Huub Jaspers, Sanne Boer, Kees van den Bosch en Eric Arends terug op Van Weezel's tijd bij het radio-programma. 

De uitzending luister je hiernaast terug. 

Meer terugblikken