Munten, creditcards en flappen: deze week staat in het teken van geld. Kinderen leren tijdens de Week van het Geld om te gaan met dit middel. Human selecteert vijf discussies over ons financiële systeem.

Tijdens de Week van het Geld leren kinderen op school hoe om te gaan met hun spaargeld en hoe schulden te voorkomen. In de onderstaande fragmenten vind je meer over de waarde van geld, de uitvinding van pensioenfondsen en het idee van een 'donut'-economie. Maar ook: waarom hechten wij zoveel waarde aan geld? Hoe zit het met de gelijkheid tussen arm en rijk? En wat gebeurt er als je een groep kinderen elk een ander bedrag geeft? 

1. De donut-economie

De Britse econoom Kate Raworth ziet niets het idee dat de economie altijd moet groeien. ‘Noem één ding op de wereld dat altijd groeit’, beargumenteert zij. Niets in de natuur is met dit concept te vergelijken, dus waarom streven wij dit model wel na in ons financiële systeem? In plaats daarvan pleit ze voor het 'donutmodel'.  

 

 

2. Hoe verdelen we geld?

‘Als je rijk wil worden, moet je risico’s nemen’, vertelt Quote-hoofdredacteur Sander Schimmelpenninck aan vier sceptische tieners. De kinderen worden geconfronteerd met de minikans dat je in de toekomst rijk wordt. Hoe reageren zij er bijvoorbeeld op dat de één meer zakgeld krijgt dan de ander? ‘Bestaan er wel eerlijke kansen?’, vragen de tieners zich af. Gedurende het programma leren ze over investeren, zuinig zijn en de relatie tussen rijkdom en afkomst.

3. Dus ik ben

Geld heeft macht over ons en het beïnvloedt onze denkwijze. Stine onderzoekt hoe verdeeld de mensheid is in arm en rijk en waarom wij zoveel waarde hechten aan geld. Een waarde die ze probeert los te laten, maar het voor-wat-hoort-wat-principe is diep ingebakken bij onze filosoof. Zo wordt hard werken beloond en is money wise zijn belangrijk. Ze gaat in de leer in Ierland en wel bij Mark Boyle, 'The Moneyless Man', om zo de kneepjes van het geldvrij leven in de vingers te krijgen.

4. Het filosofisch kwintet - Piketty

Naar aanleiding van het boek ‘Kapitaal in de 21ste eeuw’ van Thomas Piketty wordt er op los gediscussieerd in Het Filosofisch Kwintet. Met de stelling ‘wij denken dat Nederland een gelijkheidseiland is’ wordt het verschil tussen vermogen en inkomensgelijkheid besproken. Wij gaan volgens het Kwintet steeds meer toe naar een periode waarin de elite heersend is. Terwijl échte economische groei pas ontstaat als je iedereen inclusief maakt.

5. Brainwash Talks: Karim Benammar

Geld is een uitvinding, aldus Karim Benammar. Een uitvinding die veel heeft bijgedragen aan de maakbaarheid van ons leven. Ook ons hele financiële stelstel - pensioenen, aandelen -  is door mensen bedacht. Juist door die maakbaarheid kunnen we dit systeem aanpassen aan onze eigen normen en waarden. Bijvoorbeeld door op onze eigen manier te consumeren en investeren.