Brainwash Talks

Karim Benammar: De waarde van geld

Brainwash Talks

Karim Benammar: De waarde van geld

Filosoof Karim Benammar werd door de economische crisis aan het denken gezet. Welke plek neemt geld in in ons leven? Wat is de waarde van geld? Hij ontdekte dat geld behalve een ruilmiddel vooral een idee is. "Met geld geven we de wereld vorm. Met geld hebben we een wereld gecreëerd waarin we ons comfortabel voelen, waarin we zeker zijn, waarin we kunnen kiezen wat we met ons leven doen. Geld maakt dat mogelijk. Geld is een sociale technologie. Dat maakt het filosofisch interessant. Tegelijk heeft geld een donkere zijde: uitbuiten en milieuvervuiling, bijvoorbeeld." In Brainwash Talks gaat Benammar op zoek naar een geldsysteem zonder schaduwkant: "We kunnen zelf kiezen waar we waarde aan hechten, bijvoorbeeld door onze consumptie."