Tien bijeenkomsten zijn er gehouden over intergenerationeel contact met Een Nieuwe Morgen als uitgangspunt. De documentaire over hoe jong en oud samenleven is het hele land doorgegaan. Met als resultaat een magazine waarin de interessantste gedachten en oplossingen staan vermeld.