Vijf interviews, vijf vragen: naar aanleiding van de documentaire Een Nieuwe Morgen spreken wij vijf experts over het thema oud en jong.

Bram de Vries van ByStudents brengt studenten en ouderen bij elkaar voor bijvoorbeeld een computerklusje of het zemen van ramen.

Is jullie aanpak anders omdat je zelf tot de groep jongeren behoort?

‘Veel van dit soort initiatieven hebben hetzelfde doel, maar wij kunnen studenten wel eerder bewegen om mee te doen. De eerste honderd studenten waren mensen die ik zelf direct of indirect kende. Je kunt ze eerder bewegen om mee te doen, omdat we tijdens de oprichting zelf student waren. Ik heb ook eens een vrouw geholpen met haar computer. Die had zich aangemeld voor één klusje, dus ik dacht: ik ga er zelf op af. Dat gaat veel sneller en ik kon haar eerder helpen.’

Hoe vullen jong en oud elkaar aan?

‘Ze leren heel veel van elkaar. De jongere generatie staat sneller in het leven. Denk aan de manier waarop ze met technologie omgaan. Zij ‘moeten’ ook meer van zichzelf, zoals accounts bijhouden op Facebook of Whatsapp. Senioren leren daar veel over door het contact met de jeugd. Zij vertellen op hun beurt weer over vroeger. Als achttienjarige besef je niet dat bijvoorbeeld wereldoorlogen zoveel impact hebben gehad op onze wereld. Daarnaast was de vrijetijdsbesteding ook anders ingericht. Ouderen vertellen dat ze vroeger knikkerden en buiten speelden, terwijl de twintigers van nu tijdens hun kindertijd bezig waren met de Playstation. Studenten leren op hun plaats ook weer van ouderen. Laatst hoorde ik bijvoorbeeld van een studente dat zij nu streeploos ramen kan lappen dankzij een oudere mevrouw.’

Wat werkt echt niet als het gaat om oud en jong samenbrengen?

‘Eigenlijk werkt geen enkel initiatief goed genoeg. We streven er allemaal naar om ouderen minder eenzaam te laten zijn en te helpen met kleine klusjes. Op papier zou het moeten werken, maar dat is jammer genoeg niet zo. Het beste idee is er simpelweg nog niet of is te prijzig om te realiseren.’

In 2040 zal een kwart van de Nederlanders 65 jaar of ouder zijn. Wat is er voor nodig om de toename van het aantal ouderen in goede banen te leiden?

‘Ten eerste, stoppen met de term ’65-plus’. We moeten stoppen met het kijken naar leeftijden. Het is handiger om mensen in te delen in categorieën als gezondheid of beroep, met name als je rekening houdt met het feit dat iedereen langer door moet werken. Als je er toch een leeftijd aan moet verbinden, neem dan als referentie 75-plussers. Vooral als je bedenkt dat we tegenwoordig een stuk ouder worden. De groep onder de huidige noemer ‘ouderen’ schuiven we daarmee op. Wat logisch is als je bedenkt dat we langer doorwerken tot ons pensioen.’

Wat is ‘goed oud’ worden?

‘Toegang tot de basisbehoeften natuurlijk, maar goed oud worden is vooral samen oud worden. Een keer per dag iets doen in het verzorgingshuis en daarna eenzaam in je kamer zitten, daar is niks aan. Ik hoorde laatst een verhaal over een stel dat al 75 jaar getrouwd was, maar vanwege financiële redenen naar een apart verzorgingstehuis moest. Dat lijkt me heel erg.’