Naar aanleiding van de documentaire Een Nieuwe Morgen interviewen we vijf experts die zich bezighouden met het thema jong en oud. Krijgen tieners een ander beeld van ouderen naarmate ze meer met elkaar omgaan? Wat kan de jeugd bijdragen?

Huisarts Karin Groeneveld zag een gat in de markt door de YoHo-app te ontwikkelen. Senioren kunnen hierin oproepen plaatsen aan tieners in de omgeving voor een boodschap of een klusje.

Hoe reageren ouderen op de app?

De app is op dit moment alleen beschikbaar in het dorp Lemmer, maar binnen twee maanden wordt de pilot uitgebreid naar de rest van de gemeente Fryske Marren en naar de gemeente Appingedam. Binnen een week na de pilot in mijn dorp hadden we al tweehonderd downloads binnen van de jeugd, maar de ouderen vinden de app installeren lastig. We zoeken nog naar manieren om dit in te vullen. Wellicht dat we ons meer gaan richten op mantelzorgers, kinderen van ouderen of dat we een centraal aanmeldpunt in het dorp zullen implementeren. We zoeken op dit moment nog naar de beste oplossing hiervoor, zodat elke senior een oproep kan plaatsen.

Hoe vullen jongeren en senioren elkaar aan?

Een oudere blijft meer betrokken bij de maatschappij met jongere mensen om zich heen, terwijl deze jongeren op hun beurt een breder blikveld ontwikkelen door met senioren om te gaan. De jongere generaties hebben vaak een stoffig beeld bij ouderen, wat door interactie kan veranderen. Stereotypen maken een omslag.

Wat werkt echt niet als je jong en oud samenbrengt?

Van beide kanten moet er enthousiasme zijn om samen te komen. Wat dus niet werkt is het afdwingen van vriendschap. Het moet vrijwillig gaan. Het primaire doel van onze app is wel het doen van een klusje, maar de bijvangst is interactie. Zo doen twee tieners vaste klusjes voor een oudere hier in het dorp. Die vertrouwensband is er nu en er zijn nummers uitgewisseld. Daar hebben zij de app nu niet meer voor nodig.

In 2040 zal een kwart van de Nederlanders 65-plus zijn. Wat is er nodig om de toename van het aantal ouderen in goede banen te leiden?

Het ontwikkelen van een sterk regionaal netwerk dicht bij de ouderen, waarbinnen zorg en welzijn goed op elkaar zijn afgestemd. We moeten vanuit een gezamenlijke visie toewerken naar integrale netwerken, waarbij de hulpverleners elkaar kennen en weten wat ieders expertise en bijdrage is. Een verbindende factor hierin kan het positieve gezondheidsgedachtegoed van Machteld Huber zijn. In dit concept wordt ervanuit gegaan dat gezondheid niet alleen op lichamelijke gezondheid gebaseerd is. Onder andere zingeving, sociale omstandigheden, het gevoel van controle en veiligheid én hoe iemand in zijn vel zit, spelen mee.

Wat is ‘goed oud’ worden?

In de maatschappij blijven staan en participeren. Je moet het gevoel hebben ertoe te doen. Dat kunnen ook kleine dingen zijn zoals een lekker ijsje in huis halen als bedankje voor een tiener die een boodschap voor je doet. Het opa- of omagevoel ontstaat dan al snel.