In het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 spraken we af dat de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent moet zijn afgenomen. We hebben dus nog 11 jaar! Wat gebeurt er, wat is er al gebeurd, wat moet er nog gebeuren en wat kunnen we zelf doen?

Om deze vragen te beantwoorden maakt HUMAN in De Staat van het Klimaat elke vierde donderdag van oktober de balans op met de wetenschap, het bedrijfsleven en de politiek. Onder leiding van Tim Hofman, bijgestaan door onder anderen wetenschapsjournalist Diederik Jekel en meteoroloog Gerrit Hiemstra.

Extra's

Klimaatrede

Hajar Yagkoubi vertegenwoordigt tot 1 november 2020 de belangen van jongeren op het gebied van mensenrechten en veiligheid. Dit doet zij in de hoedanigheid van jongerenvertegenwoordiger namens Nederland voor de Verenigde Naties. En omdat jongeren het klimaat zeer aan het hart gaat, zoals wel bleek uit de vele klimaatstakingen wereldwijd dit jaar, mocht zij op donderdag 24 oktober voor De Staat van het Klimaat op NPO 1 een heuse Klimaatrede houden.

Flying V

Aan de TU Delft wordt hard gewerkt aan een nieuwe generatie vliegtuigen. De Flying V zou een brandstofbesparing van twintig procent kunnen opleveren. Maar kunnen we er op tijd mee vliegen? Journalist Sinan Can en klimaatactiviste Lisa van der Geer gaan naar TU Delft waar het vliegtuig wordt ontwikkeld. 

De nulmeting

Dit vind je ook tof