In 'Huis van Carnisse', een Rotterdams wijkcentrum in zelfbeheer, organiseren buurtbewoners met hart en ziel activiteiten voor de wijk.

In het 'Huis van Carnisse', een Rotterdams wijkcentrum in zelfbeheer, organiseren buurtbewoners met hart en ziel activiteiten voor de wijk. Drijvende kracht Marlies gaat zwaar gebukt onder de vele verantwoordelijkheden die ze als coördinator van het wijkcentrum heeft naast haar drukke baan. Ook de financiën zijn een voortdurende bron van zorg. Lukt het om vol te houden en de achterstandswijk nieuw leven in te blazen?

Het belang van het wijkcentrum staat buiten kijf. Als pleisterplaats voor de bewoners van de wijk zorgt 'Huis van Carnisse' voor betere buren die meer naar elkaar omkijken. Het maandelijkse wijkontbijt trekt bijvoorbeeld veel buitenlandse vrouwen, die anders weinig buiten komen. Ze ontmoeten er andere mensen en leren allerlei nieuwe dingen. Mede-organisator Persin: "Vroeger zat ik 's middags voor de tv. Daar word je helemaal slap van. Je hersens worden slap. Je bént slap." Door haar bezoek aan het huis ontdekte ze dat ze meer kan dan alleen het huishouden.