In deze Instagram-explainers legt Jaap Tielbeke uit wat ons tegen houdt om te verduurzamen.

#1. Hoe we voedselverspilling kunnen tegengaan

We verspillen per jaar ongeveer 2 miljard kilo goed voedsel in Nederland. Dat is zoveel als een file vrachtwagens stampensvol eten tussen Utrecht en Barcelona.

En een groot deel daarvan komt doordat mensen de houdbaarheidsdatum niet goed interpreteren. Terwijl supermarkten daar met het toevoegen van een kijk-ruik-proefsymbool makkelijk iets aan kunnen doen.

#2. Treinreizen door Europa kan veel makkelijker

Één extra perron zou het reizen met de trein naar Zuid-Europa al een stuk makkelijker maken. En zo zijn er nog veel meer relatief makkelijke oplossingen die treinreizen door Europa kunnen verbeteren én bevorderen.

Maar het probleem is dat spoorwegmaatschappijen vooral nationaal gericht zijn. Verantwoordelijkheid nemen voor het spoorwegnetwerk door heel Europa heen, gebeurt nu nog veel te weinig. Terwijl, als we dit wél zouden doen, we ons veel duurzamer kunnen verplaatsen dan hoe we dat nu met het vliegtuig en de auto doen.

#3. SUV's doen vrijwel alle klimaatwinst van elektrische auto's teniet

Waar we met elektrische auto’s per dag zo’n 100.000 vaten olie besparen, kosten SUV’s ons dagelijks juist 500.000 (!) vaten olie extra. De winst van elektrische auto’s en besparende technische snufjes in bezineauto’s, wegen niet op tegen de vervuiling van de SUV.

Toch blijft de verkoop van de SUV stijgen. Mensen vinden ze 'cool' en ze voelen veilig aan. Daar kijkt klimaatpsycholoog Loes Kreemers met gemengde gevoelens naar. “Het zijn veel zwaardere auto’s. Op het moment dat er een aanrijding is met een SUV, dan is de kans groter dat daar een dodelijk ongeluk uit voortkomt. Dus mensen zijn in een SUV zelf wel veiliger, maar de andere weggebruikers niet."