Inge (43)

komt uit een gereformeerd vrijgemaakt gezin. Ze groeit op in een Zeeuws dorpje als oudste van tien kinderen. Ze is heel serieus in het geloof wat haar soms ook angst inboezemt. Als ze in een ongelukkig huwelijk terechtkomt en wil scheiden, wordt dat tegengehouden door haar familie en de kerk. Ze komt voor een dilemma te staan. Bij haar man blijven zoals iedereen van haar verlangt? Of alles op het spel zetten en voor haar eigen geluk kiezen?

Oliver (42)

is geboren in Ghana waar hij door zijn opa wordt opgevoed binnen de zevendedagsadventisten. Opa is bekeerd door de missionarissen. Als Oliver later naar Nederland verhuist, ontstaat de vurige wens om predikant te worden. Hij ervaart het als zijn roeping en gaat Theologie studeren. Tijdens zijn studie komt hij erachter dat veel van wat hem is geleerd, niet klopt. Dan slaat de twijfel toe. Oliver wordt aan het einde van zijn studie predikant. Maar lukt dat nog wel, nu hij zo vrij staat in het geloof?

Rajiv (35)

wordt geboren als hindoe binnen de hoogste kaste; die van de priesters. Zijn toekomst is beklonken, hij zal later in zijn vaders voetsporen treden en ook priester worden. Eenmaal ouder wordt Rajiv steeds kritischer en begint hij hele andere dingen in de geschriften terug te lezen. Dat leidt steeds meer tot discussies thuis en in de tempel. Als hij vervolgens de wereld van de hiphop ontdekt lijkt er geen weg meer terug. Dit is waar hij voor wil gaan. Maar kan hij de droom van zijn ouders en de hele gemeenschap daarvoor opgeven?

Veerle (52)

is derde generatie Jehovah's getuige. Op haar dertiende draagt ze tijdens de doop haar wil volledig over aan God. Het is de mooiste dag van haar leven. Later trouwt ze, uiteraard ook met een Jehovah's getuige, want daarbuiten wordt iedereen gevreesd. Wanneer haar man besluit uit het geloof te stappen ziet ze hoe goed hem dat doet. Veerle kan er niet omheen, dat wil ze ook, meer de wereld in. Het leidt tot een intern conflict. Haar wil had ze immers overgedragen aan Jehovah, kan ze die weer toeëigenen? En wat is dat eigenlijk, je eigen wil?

Sofyan (26)

groeit op als enige moslim in een Vlaams dorp. Al heel jong begint hij interesse te ontwikkelen in zaken als sterrenkunde en filosofie. Hierdoor krijgt hij steeds meer twijfels. Als puber is hij er dan snel uit: hij gelooft niet meer. Maar hoe vertelt hij dat aan zijn ouders? En is hij opgewassen tegen de eenzaamheid die hoort bij het onvermijdelijke pad dat hij ingeslagen is?

Dina-Perla (36)

behoort tot de joods ultraorthodoxe gemeenschap in Amsterdam. Ze gaat naar de enige orthodox-joodse school van Nederland, het Cheider. Het leven binnen de gemeenschap ervaart ze als beklemmend en dogmatisch. Ze heeft meer ambitie dan dat wat van haar verwacht wordt: trouwen en kinderen krijgen en zo de joodse cultuur doorgeven. Ze verlangt naar meer ruimte om zichzelf te kunnen zijn. Wanneer ze verkering krijgt, voelt ze zich sterker staan en weet ze zich steeds meer los te breken uit de gemeenschap. Maar de droom van een joods kind blijkt toch hardnekkig, helemaal als kinderen krijgen biologisch erg moeilijk blijkt.