What's the right thing to do?

Discriminatie

Is discriminatie altijd onrechtvaardig?

Onder anderen Danny Ghosen en Hajar Alariachi gaan op zoek naar een antwoord op de vraag in hoeverre je mensen gelijk kunt en moet behandelen.

afleveringen