Natalie Merringer (33) werd geboren in de Verenigde Staten maar groeide op in Nederland. Ze is hulpverlener bij het Leger des Heils.

Stad
Amsterdam

Levensmotto
“Raise your words,
not your voice.
It is rain that grows flowers,
Not thunder.”
            -Rumi

Is succes een keuze?
Iedereen heeft een bepaald pad dat zij of hij moet volgen. Ik geloof dat je dit pad tot een bepaalde hoogte sturing kan geven. Sommige mensen hebben het geluk om succesvol te worden en anderen zullen vrede moeten sluiten met een ander lot. Maar doorzettingsvermogen en een positieve houding kunnen je ver brengen. Ook hier speelt geluk een grote rol: op de juiste plek op de juiste tijd zijn.

Zijn mensen gelijk?
Ik geloof stellig in deze quote “All people should treat all living beings with respect.” Ik ben hulpverlener in Amsterdam en iedere dag probeer ik mezelf te verplaatsen in de ander. Dat de één andere andere keuzes maakt, betekent niet dat hij of zij minder waard is dan ik.

Wel zie ik dat sommige mensen meer ontwikkeld zijn, meer zelfinzicht hebben en licht kunnen brengen. De Daila Lama kun je niet vergelijken met een crimineel. Beide zijn mens. Maar de één is veel meer (intellectueel en spiritueel) ontwikkeld en de ander heeft foute keuzes gemaakt en zal met de consequenties moeten leven.

Zou je helpen om oorlogsvluchtelingen illegaal naar Europa te laten vluchten?
Ik geloof dat als mensen in oorlog leven dat zij moeten kunnen vluchten. Andere landen moeten hierbij helpen. Mijn vader heeft zelf moeten vluchten en ik ben dankbaar voor de mensen die hem hierbij hebben geholpen.

Stel: van de overheid mag je enkel een smartphone bezitten op één voorwaarde. De overheid heeft toegang tot al je data. Zou je die smartphone kopen?
Volgens mij kunnen ze nu al bij je data. Persoonlijk heb ik niets te verbergen. Ik heb een smartphone maar ik vind het wel ernstig dat ik moet nadenken over wat ik wel en niet kan opzoeken op mijn telefoon.