Ignatius Garcia (27) is ondernemer en een gepassioneerd Trump-aanhanger. Hij gelooft dat mensen uit verschillende bubbels meer met elkaar moeten praten. Ignatius verloor een aantal vrienden vanwege zijn ideeën.

Stad
San Francisco

Levensmotto
Freedom from, freedom to.

Is succes een keuze?
In ontwikkelde landen is succes vrijwel altijd een keuze. Op voorwaarde van een overheid die alle rechten van het individu respecteert.

Zijn mensen gelijk?
We zijn allemaal mens en verdienen het om met respect en waardigheid te worden behandeld. Maar als je verder kijkt dan, wordt je positie bepaald door wat je hebt geërft en wat voor werk je doet. Deze realiteit is eerlijk en juist en zou niet moeten worden veranderd. Gelijkheid die verdergaat dan menselijk respect en waardigheid is een onrealistisch, onmogelijk en een schadelijk doel voor de maatschappij.

Zou je helpen om oorlogsvluchtelingen illegaal naar Europa te laten vluchten?
Nee, ik zou oorlogsvluchtelingen niet helpen want hun vijanden zullen mee naar Europa komen en onze bevolking in gevaar brengen. Bovendien kunnen wij ze geen goede mogelijkheiden voor integratie bieden. We omarmen een inherent probleem als we deze vluchtelingen helpen, want de meesten hebben een islamitische ideologie die bedrog (taqiyya) en gewelddadige ondewerping (jihad) goedkeurt. 

Het zou een stuk gemakkelijker zijn om veilige zones te creëren in het thuisland van vluchtelingen. Op deze manier kunnen soldaten die voor vrede vechten terecht bij familieleden. Het zou ze motiveren om op eigen kracht door te gaan met de strijd voor de soevereiniteit van hun land. Als ze hun land en familie in de steek laten, worden ze geconfronteerd met een cultuur die ze zichzelf nooit eigen kunnen maken. Het zal alleen maar zorgen voor nieuwe problemen en isolatie.

Stel: van de overheid mag je enkel een smartphone bezitten op één voorwaarde. De overheid heeft toegang tot al je data. Zou je die smartphone kopen?
Ja, want hoewel dit niet de voorkeur heeft, zou het verliezen van mijn smartphone te veel nadelen met zich meebrengen. Ik zou het toestel alleen gebruiken voor handelingen die ik zonder problemen met de overheid kan delen. Voor de acties waarbij ik mijn privacy wel op prijs stel, vind ik vast een andere manier om communiceren, bijvoorbeeld door te surfen op het web.