De documentaire 'Tegenwind – het verdriet van de Veenkolonien' laat zien, hoe een wereldwijde energietransitie dramatisch uitpakt in een lokale gemeenschap met de komst van een windmolenpark.

Zowel voor- als tegenstanders zijn het er inmiddels over eens dat het in de Veenkoloniën flink is misgegaan. Gelegenheidswetgeving is over burgers heen gewalst en heeft hun geloof in democratie en rechtsstaat ondermijnd. Ze zijn te hoop gelopen tegen Haagse bureaucraten en teleurgesteld in hun lokale bestuurders die het lieten passeren.

De eerste proefturbine is geplaatst, het grondwerk voor de andere turbines is in volle gang.

Tekst loopt door onder afbeelding

Duurkenakker (Meeden) met windturbines

Tegenstanders voelen zich in de steek gelaten door politici en bestuurders die het mogelijk maakten en niet wilden luisteren en door de rechtsstaat die het liet passeren. Sommigen radicaliseerden: als het niet goedschiks gaat dan moet het maar kwaadschiks. Het heeft het leven van velen ingrijpend veranderd.

Drie mannen werden opgepakt, verdacht van het dumpen van asbest en het sturen van dreigbrieven aan lokale ondernemers. Deze zomer zal de rechter over hen oordelen. De strijd om de windmolens is geëscaleerd en wie heeft daaraan schuld?