ft. Rass King

Derek Otte - 'Voor een ander'

Derek Otte (Rotterdam, 1988) schrijft versjes, verhalen en spoken word.

Zijn spitsvondige pen kenmerkt zich door de uitdagende combinatie van toegankelijkheid en gelaagdheid. Liefde die niet helemaal lukken wil en het reilen en zeilen van de grote stad, vormen belangrijke thema’s in zijn werk. Hierbij wisselen scherpte, openhartigheid en humor elkaar in rap tempo af.

In 2010 begon de ex-stotteraar na twee mislukte studies met het voordragen van teksten die hij jarenlang voor zich had gehouden. Al gauw won hij een wedstrijd van podium/radioprogramma SPOKEN en hierna kwamen er meer verzoeken om op te treden. Sinds 2012 bekwaamt Derek zich in wrap ups: het ter plekke meeschrijven met evenementen om die vervolgens rijmend af te sluiten. Sinds 2017 is Derek stadsdichter van Rotterdam.

Derek Otte