OBA Live HUMAN

18-01-2013

OBA Live HUMAN

18-01-2013

Gesprek met Ton Wilthagen, arbeidsdeskundige en 'mr. Flexicurity' over zijn initiatief om een nieuw 'Dutch Design' te ontwikkelen voor de arbeidsmarkt.

We zouden, zo stelt hij, meer uit moeten gaan van een inclusieve arbeidsmarkt, de tweedeling tussen vast en tijdelijk contract moeten terugbrengen en moeten zorgen voor flexicurity (meer zekerheid voor een flexibel contract).