OBA live 16-01-2013

16-01-2013

OBA live 16-01-2013

16-01-2013

Neuroloog Philip Scheltens over alzheimer
Bij de ziekte van Alzheimer raken de hersens zwaar beschadigd. Vaak heeft dit een totale persoonlijkheidsverandering tot gevolg. Het is een ziekte zonder behandeling. Philip Scheltens ( foto ) is neuroloog en oprichter/directeur van het Alzheimer Centrum VU. Hij heeft het tot zijn levensdoel gemaakt Alzheimer te voorkomen, of tenminste behandelbaar te maken.