Daan Rovers over het Depressiegala

Daan Rovers over het Depressiegala

Filosoof, tot voor kort hoofdredacteur bij Filosofie Magazine en nu onder andere docent en trainer en programmamaker bij cultureel centrum De Roede Hoed in Amsterdam. Over depressies en het Depressiegala in Theater Amsterdam.

Dit fragment is onderdeel van

Brainwash Radio

Humans denktank van filosofen, wetenschappers, schrijvers en bijvoorbeeld comedians doet iedere maand in Brainwash Radio een poging de door de dagelijkse nieuws- en opinie-lawine overvolle hersens van de luisteraar een beetje schoner te spoelen.