De Radio 5 documentaire

Van tijd en glad ijs

De Radio 5 documentaire

Van tijd en glad ijs

In deze aflevering staat het verschijnsel 'tijd' centraal. Hierin:

- bespiegelingen (in het Engels, met vertaling) van de 76-jarige geoloog Tjeerd van Andel (?), voorheen als onderzoeker en docent verbonden aan de universiteit van Cambridge, over: de perceptie van tijd voor een
aardwetenschapper, die rekent in miljoenen jaren; het uitsterven van de dinosaurussen; de ouderdom van de aarde, die op een kwart van haar bestaan is; de manier waarop hij zijn studenten helpt grip te krijgen op de enorme tijdsschaal waarmee ze moeten werken; de nieuwe hiërarchie die op aarde zal ontstaan wanneer de mens zal zijn uitgestorven; zijn persoonlijke perceptie van tijd; het grote leeftijdsverschil tussen hem en zijn vrouw.

- gesprekken met Harm Kuipers (51 jaar), sporter en hoogleraar Bewegingswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht, die in de jaren '70 o.a. Nederlands en wereldkampioen schaatsen was en voor wie fracties van seconden doorslaggevend waren. Kuipers gaat in op: de hogere
snelheden die nu gereden worden in de schaatssport; het feilloze gevoel voor tijd dat hij als topsporter ontwikkelde; de factoren die bepalend zijn voor topprestaties; de technologische ontwikkelingen die voor hogere snelheden in de schaatssport zorgen, waarvan de grens nog niet bereikt is;
zijn neutrale houding ten opzichte van tijd; het feit dat hij graag tijdmetingen doet; zijn belangstelling voor geologie; de stamboom van zijn familie die hij natrok.

Doorspekt met voorgelezen historische teksten over het
verschijnsel tijd.

Gemaakt door Suzan Glimmerveen