6. Naasten trainen om geradicaliseerde jongeren te helpen