4. Losraken van de samenleving

4. Losraken van de samenleving

Hoe raken jongeren met een migratie-achtergrond zo snel los van de samenleving? Volgens Hamid is één oorzaak dat het Westen ze geen cultureel erfgoed of tradities biedt. Er wordt hen verteld: Ontdek zelf wie je bent. Hamid: ‘En dan komt er iemand van IS langs en zegt: “Wij hebben tradities. Voeg je bij ons’”.

Dit fragment is onderdeel van

Onbehagen