5. Het grootste keerpunt: 9/11 of 2008?

5. Het grootste keerpunt: 9/11 of 2008?

11 september gaf de Amerikaanse politiek een ommezwaai. In 2008 ontstond de economische recessie in het Westen, terwijl er juist groei ontstond in China en India. ‘Vrijheid is tussen 2006 en 2017 consistent afgenomen. Het Chinese model trekt meer aan. Het Westerse model wordt ouderwetser, kwetsbaarder en minder zeker.’

Dit fragment is onderdeel van

Onbehagen