2. De biologie van groepsgedrag

2. De biologie van groepsgedrag

Volgens Sapolsky correleert de grootte van de sociale groep van primaten met de grootte van de frontale cortex. Dit gedeelte van de hersenen reguleert emoties en impulsen. Het zorgt ervoor dat je je in een groep weet te gedragen. Sapolsky: ‘Het lijkt wel alsof onze hersenen zijn geëvolueerd op socialiteit en op invloed van sociale groepen.’

Dit fragment is onderdeel van

Onbehagen