9. Over Poetin en politiek

9. Over Poetin en politiek

Het holistische gevoel kan door politici makkelijk worden gebruikt om groepen te verenigen, zoals Poetin dat nu doet. Maar dat kan ook tot misbruik door politici leiden.
Doegin ziet Poetin als een figuur van transitie. Het land zat vol sociaal onrecht, terwijl alles in Rusland juist doorwrocht is met sociaal recht. Maar hoe Rusland nu verder moet gaan is nog ongewis, mede dankzij de liberale politieke elite. Deze meerderheid heeft niet de steun van de Russische bevolking.

Dit fragment is onderdeel van

Onbehagen