2. Liberalisme als catastrofe

2. Liberalisme als catastrofe

Volgens Doegin brengt liberalisme de mensheid louter catastrofes. Alle kanten van het liberalisme zijn verkeerd.

Dit fragment is onderdeel van

Onbehagen