4. Neoliberalisme

4. Neoliberalisme

Tijdens zijn jeugd realiseerde Martinez zich langzaam maar zeker dat de neoliberale ideologie tegenstrijdig is met simpele morele waarden zoals rechtvaardigheid en solidariteit. Vooral toen hij las over de buitenlandpolitiek van Groot-Britannië na de Tweede Wereldoorlog, maakte hem dat extreem cynisch over wat hij tot dan toe over de samenleving had geleerd.

Dit fragment is onderdeel van

Onbehagen