11. De valse scheiding tussen West- en Oost-Europa