3. Nieuw soort politiek

3. Nieuw soort politiek

Het feit dat de Verenigde Staten nu ook een sterke man als president hebben, die flirt met autoritarisme, vindt Applebaum nieuw. Vooral opvallend vindt ze dat niet alleen Trump, maar ook de Republikeinse Partij geen respect meer lijken te hebben voor een verdeling van macht. ‘Het lijkt wel alsof ze macht niet meer willen delen. Zo lieten ze Obama niet de nieuwe rechter kiezen voor het Hooggerechtshof. Daarmee braken ze met de traditie. Het heeft de regels van het spel veranderd.’

Dit fragment is onderdeel van

Onbehagen