17. Instabiele wereldorde

17. Instabiele wereldorde

Atran is het met Heijne eens dat de wereld veel instabieler is dan toen zij opgroeiden. ‘Niets lijkt meer zeker.’

Dit fragment is onderdeel van

Onbehagen