12. DEMOCRATIE DOOR LOTING

12. DEMOCRATIE DOOR LOTING

Van Reybrouck ziet in loting een oplossing voor de haperende democratie. Op die manier kun je burgers laten praten. Loting bestaat eruit dat je een dwasdoorsnede van de samenleving bij elkaar brengt om over een bepaald onderwerp zich te informeren, te debatteren en te besluiten. Ierland is volgens de Vlaming een lichtend voorbeeld. Die hebben al vier keer een honderdtal burgers bij elkaar gebracht om te praten over gevoelige kwesties.

‘De premier van Ierland is ervan doordrongen dat sommige kwesties moeilijk met partijpolitiek op te lossen zijn. Ook een referendum gaat de boel niet bij elkaar houden. Dan zal Ierland een soort splitsing kennen zoals Engeland de komende dertig jaar gespleten zal blijven over Brexit. Dus met een referendum vind je niet één beslissing. Je vindt twee helften ineen samenleving. Dus zei de Ierse premier: “We zullen burgers samenbrengen en hen tijd en ruimte en informatie geven om hierover een besluit te vellen."’

‘In tijden van globalisering zijn samenlevingen diverser en complexer geworden. Bij zo’n loting kan iemand die populistisch rechts stemt naast iemand zitten die centrumrechts stemt, naast een werkloze, naast een kind van derde migratie-achtergrond. Dan praat je met elkaar en niet over elkaar. Als dat niet gebeurt, dan verkruimelt de boel.'

Dit fragment is onderdeel van

Onbehagen