11. REFERENDA

11. REFERENDA

Heijne merkt op dat Van Reybrouck niet alleen over economische ongelijkheid schrijft, maar ook over politieke ongelijkheid: het niet meer gezien worden. Volgens Van Reybrouck zijn we in naam en rituelen nog wel een democratie, ‘maar heb je werkelijk het gevoel dat burgers verschil kunnen maken door hoe ze stemmen in het stemhokje?’ Eén keer in de vijf jaar een bolletje kleuren is niet voldoende. ‘We hebben onderwijs gedemocratiseerd, we hebben informatie gedemocratiseerd, we hebben communicatie gedemocratiseerd. Het enige wat we nog niet gedemocratiseerd hebben is de democratie zelf.’

Ook referenda zijn geen afdoende alternatief, zegt Van Reybrouck. Want het is nog altijd een bolletje zetten. ‘Ik ben geïnteresseerd in waarom mensen voor of tegen een Oekraïnedeal zijn. Als je het volk echt wil laten spreken, geef je hen ietsje meer recht dan een bolletje te laten kleuren.’

Dit fragment is onderdeel van

Onbehagen