Welke invloed heeft het voorbeeld van je ouders op je eigen relatie? Stine belt met haar ex Jaime en ze bespreken culturele invloeden.

Zijn ouders hadden een gemengd huwelijk, Stine komt uit Denemarken. Projectmanager Samira Bouchibti vertelt Stine over het islamitisch Marokkaanse huwelijk van haar ouders. Hoe heeft dat haar gevormd? Schrijver en journalist Frénk van der Linden is openhartig over de vechtscheiding van zijn ouders en de invloed daarvan op hem en zijn relaties.

Abonneer je op Scheiden met Stine via

RSS  ►Apple  ►Spotify of ►Google Podcasts

Gasten in deze aflevering

Frénk van der Linden

Journalist Frénk van der Linden is de zoon van ouders die na hun bittere scheiding veertig jaar lang geen woord meer met elkaar wisselden. Van zijn 13e tot zijn 23e weigerde hij elk contact met zijn moeder, omdat zij vanwege haar liefde voor een andere man het gezin had verlaten. Onlangs verscheen En altijd maar verlangen, een bundel brieven die Frénk richtte aan zijn inmiddels overleden ouders. "Een hartverscheurend verhaal, gegoten in een hoogst originele vorm," oordeelde Adriaan van Dis.

Samira Bouchibti

De afgelopen twintig jaar heeft Bouchibti zich vanuit de politiek, journalistiek en het maatschappelijke middenveld intensief beziggehouden met maatschappelijke en sociale vraagstukken. Ze is schrijver van het handboek Burgerschap, Nederland is van Ons Allemaal, en directeur van de VIP Academy. Verder is ze werkzaam als toezichthouder en adviseur op het gebied van burgerschap, preventie-radicalisering en polarisatie, en sociale cohesie.