Wanneer je te horen krijgt dat je ongeneeslijk ziek bent, ga je een periode vol onzekerheid tegemoet. En hoe fijn is het dan om naast betrokken geliefden, nog wat extra hulp te krijgen? HUMAN spreekt voor de serie Tot het Einde met palliatief zorgdeskundigen Laetitia Schillemans en Astrid Kodde: "Palliatieve zorg begint vaak al veel eerder dan mensen denken, waardoor een groot deel van de zorg in de vroege palliatieve fase over het hoofd wordt gezien."

Huisarts Astrid Kodde en palliatief verpleegkundige Laetitia Schillemans werken nauw samen met vrijwilligers van VPTZ. Op deze manier kunnen ze vroegtijdig ongeneeslijk zieke patiënten in beeld brengen, om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op begeleiding en zorgbehoefte naar het levenseinde.

Door deze gezamenlijke aanpak kan kwaliteit en deskundigheid, zeker in de vroege palliatieve fase, worden verbeterd. "Zo kunnen we zo goed mogelijk inzicht en kennis geven in de gelaagdheid van het stervensproces," zegt Schillemans. "Vaak zijn mensen toch bang voor de dood omdat ze nare dingen hebben gelezen of gehoord en gaan dan het onderwerp uit de weg. Juist dan kan het fijn zijn om hulp te krijgen, zeker in de vroege palliatieve fase waarin je gerustgesteld kunt worden en de regie kunt nemen over het proces dat gaat komen," zegt zij.

"En dat proces kan vaak ook gewoon thuis zonder dat er sedatie of euthanasie nodig is," zegt Kodde. "Het is een natuurlijk proces dus uiteindelijk gaat het gewoon wel lukken. René Gude, voormalig Denker des Vaderlands zei het ooit al: 'Sterven is doodeenvoudig, iedereen kan het.'"

Links: Laetitia Schillemans, gespecialiseerd verpleegkundige oncologie en palliatieve zorg. Rechts: Astrid Kodde, huisarts en medisch adviseur palliatieve zorg thuis. Beiden zijn ook PaTz-ambassadeur (palliatieve thuiszorg).

Kodde en Schillemans vinden het belangrijk dat mensen weten wat er allemaal mogelijk is in die laatste levensfase. Door heel Nederland wordt palliatieve zorg en ondersteuning aangeboden aan ongeneeslijk zieke mensen én hun naasten. "Er kan veel meer en in een veel eerder stadium dan vaak wordt gedacht," zegt Schillemans. In deze video vertellen ze hoe je ook nu al kunt nadenken en praten over het levenseinde. "Want uiteindelijk gaan we allemaal dood."

Tot het Einde

Zondag om 22:25 uur te zien op NPO 2 en NPO Start

In de vierdelige serie  Tot het Einde  volgen we vrijwilligers die mensen in de laatste fase van hun leven bijstaan. We zien hoe welkom hun bijdrage is, hoe vriendschappen ontstaan, hoe er gelachen en gehuild wordt en hoe er  ook weer  afstand genomen moet worden.

Verdiep je verder