Door de ondertekening van de Nashville-verklaring staat de positie van lhbti'ers in Nederland onder druk. En die positie was al niet zo stevig, bleek uit onderzoek van EenVandaag in opdracht van Tussenuur.

Het was in 2001 dat Job Cohen, toen nog burgemeester van Amsterdam, het eerste homohuwelijk sloot (zie hoofdfoto). Het homohuwelijk werd in die tijd beschouwd als één van de hoogtepunten van de Nederlandse tolerantie en vrijgevochtenheid. 

De ondertekening van de in het Nederlands vertaalde Nashville-verklaring door een aanzienlijk aantal prominente christenen eerder deze week, betekent volgens minister van Emancipatie Ingrid van Engelshoven een flink aantal stappen terug in de tijd. Terwijl de positie van leden van de lhbti-gemeenschap in Nederland al niet rooskleuring was, blijkt uit recent onderzoek van EenVandaag in opdracht van 3FM Tussenuur, het jongerenplatform van Human.

Bijna 60 procent past gedrag aan

Uit het onderzoek van EenVandaag blijkt dat 58 procent van de lhbti'ers bewust hun gedrag aanpaste om negatieve reacties te voorkomen. Ruim een derde (35%) van deze groep gaf aan negatief gedrag te hebben meegemaakt vanwege hun seksuele oriëntatie of genderindentiteit. Daarbij moet je denken aan vervelende opmerkingen, naroepen of uitgescholden worden. 

En dat percentage neemt de laatste jaren alleen maar toe, zo blijkt. In 2016 was het namelijk 31 procent en in 2017 was dat gestegen tot 33 procent. In die zin zou je kunnen zeggen dat tolerantie ten opzichte van lhbti'ers afneemt. Zo'n uitgesproken Nashville-verklaring is daar ook een uiting van.

Een deelnemer aan het onderzoek van EenVandaag verwoordde het als volgt: "Ik loop op straat nooit hand in hand met mijn vriend om negatieve reacties te voorkomen. Elkaar een kus geven doen we al helemaal niet. Er bestaat een kans dat je wordt nageroepen, vies wordt aangekeken of misschien gebeurt er nog wel iets ergers." 

Schijntolerantie

Zeven op de tien ondervraagden gaf aan dat het over het algemeen goed is gesteld met de acceptatie van homo's in Nederland. Onder de lhbti'ers ligt dat percentage lager: 60 procent. 

Een ondervraagde reageerde als volgt:  "Iedereen zegt wel dat homo's geaccepteerd worden, maar de realiteit is regelmatig anders. Je mag homo zijn, zolang je niet te vrouwelijk bent, zolang ze van me afblijven, etc. Het is eigenlijk schijntolerantie."

Respect is ruimte geven

In het onderzoek - waar ruim 10.000 mensen aan mee deden - werd ook gevraagd naar de houding ten opzichte van genderdiversiteit. Zo vermijden sommige gemeenten en bedrijven het onnodig vermelden van geslacht. In sommige landen is het mogelijk om in je paspoort naast de opties V(rouw) en M(an) de optie X (niet-gespecificeerd) aan te kruisen.  

Van alle ondervraagden vond 36 procent het een goed idee om ook de optie X aan te kunnen vinken op officiële documenten. Onder alleen lhbt'ers was dat percentage een stuk hoger: 63 procent. "Absolute nonsens," reageerde een tegenstander. "Voor een kleine groep het systeem omgooien?" 

Een voorstander zag juist alleen maar voordelen. "Wanneer mensen dit graag willen. Respect is iedereen de ruimte geven om zichzelf te zijn."