Kees Kraaijeveld

Kees Kraaijeveld is directeur van de Argumentenfabriek en psycholoog. Voor Human neemt hij telkens een economisch of statistisch feit onder de loep. Stap voor stap hoopt Kees zo een overzichtelijker en feitelijk juister wereldbeeld te scheppen.

Er is een ongemakkelijke waarheid die Haagse beleidsmakers over het hoofd zien wanneer ze sociaal beleid opstellen. En dat is, aldus psycholoog Kees Kraaijeveld, dat 2,5 miljoen Nederlanders zwakbegaafd zijn. Daardoor missen ze het vermogen om zich zelfstandig door de jungle van de participatiesamenleving te worstelen.