Er is maar weinig zo verhelderend een grens: een duidelijke lijn tussen wel en niet, goed en fout, zwart en wit. Maar hoe dichter je bij een grens komt, hoe ongrijpbaarder die vaak blijkt te zijn. In Grensgevallen onderzoekt schrijver en theatermaker Marjolijn van Heemstra waar onze grenzen liggen. Per aflevering neemt ze een ander thema onder de loep, zoals abortus, gender, en immigratie: door hun complexiteit bloot te leggen, hoopt Van Heemstra ruimte voor begrip te scheppen. 

Verdieping

Afleveringen

Klik op de aflevering voor meer informatie
Kijk vanaf 7 september om 23.55 uur op NPO 2 en NPO Start

Het Europees grensbeleid houdt Marjolijn van Heemstra al jaren bezig. En met de val van ons kabinet groeide haar ongemak rond dit thema. Volgens de Verenigde Naties zijn er sinds 2014 meer dan 29000 mensen overleden in een poging Europa binnen te komen. De grenzen, zo zeggen politici, zijn er voor de bescherming van onze vrijheid en onze veiligheid; Maar onze vrijheid betekent de onvrijheid van een ander. Onze veiligheid, hun dood. Van Heemstra buigt zich over de vraag hoe we toch zo massaal een dodelijk grenssysteem accepteren dat andere levens minderwaardig maakt. 

Kijk vanaf 14 september om 23.55 uur op NPO 2 en NPO Start

Nergens is de grens tussen dood en leven zo precair als bij het onderwerp abortus. Er zijn wetten, wachtkamers en witte jassen daar waar het legaal kan. Maar ondertussen is abortus ook wereldwijd een schemergebied. Want waar leg je de grens tussen leven en dood? Bij veertien weken, zoals in Frankrijk? Of bij vierentwintig weken, zoals in Nederland? En wat doet het met ons denken over abortus, dat in steeds meer landen de roep om een verbod op abortus groter wordt? Marjolijn van Heemstra neemt een duik in haar verleden, toen ze zelf een abortus overwoog. Hoe wordt er nu over het fenomeen abortus gedacht?

Kijk vanaf 21 september om 23.15 uur op NPO 2 en NPO Start

Voornaamwoorden, daar heeft schrijver en denker Marjolijn van Heemstra daar het grootste deel van haar leven niet echt bij stilgestaan. Tot er om haar heen steeds vaker naar gevraagd werd. En hoewel ze graag haar best doet om mensen op de juiste manier aan te spreken, voelt ze zelf ongemak bij het expliciet benoemen van haar voornaamwoorden. Lange tijd kon ze het onderwerp omzeilen maar dan stuurt een collega haar er een e-mail over en is het tijd het ongemak van dichtbij te bekijken.

Kijk vanaf 28 september om 23.10 uur op NPO 2 en NPO Start

Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Soms is het overduidelijk. Soms is het strafbaar. Soms is het een schemergebied waarin grenzen moeilijk te onderscheiden zijn en alles in elkaar lijkt over te lopen. Soms wordt er iets van gezegd, meestal wordt er gezwegen. Soms uit ongemak, uit moedeloosheid, soms uit regelrechte angst en soms omdat het een tegenstrijdige mix oproept; afkeer en spanning inéén. Soms is pas later duidelijk wat het eigenlijk teweegbracht. Komt de woede na een dag, een week, een jaar. En soms komt de woede met begrip, want niemand van ons heeft schone handen, iedereen is weleens bij iemand een grens overgegaan. 

Hoe kunnen we dit grensgebied met zijn allen leren navigeren? Aan de hand van een serie intieme verhalen van mensen die zelf aan de ene of de andere kant van de grens terechtkwamen zoekt Marjolijn van Heemstra naar ijkpunten.

Kijk vanaf 5 oktober om 23.25 uur op NPO 2 en NPO Start

In maart dit jaar stond Marjolijn van Heemstra op de A12 om te protesteren tegen fossiele subsidies. Want terwijl de aarde opwarmt en tippings points bereikt worden, krijgt de vervuilende fossiele industrie nog altijd miljarden aan subsidies. Van Heemstra wilde in beweging komen. De snelweg op. Ze volgde een actietraining. Over hoe je je voorbereid, wat je rechten zijn als je wordt opgepakt. En ook, voor een groot deel: hoe je geweldloos blijft.  

Maar waar ligt precies de grens tussen gewelddadig en geweldloos verzet? Hoever mag verzet gaan met het oog op de razendsnelle vernietiging van ecosystemen? Maken vervuilende bedrijven zich niet op grote schaal schuldig aan geweld?  Wanneer is geweld eigenlijk zelfverdediging? In deze aflevering buigt Van Heemstra buigt zich over de grote morele vragen van het klimaatactivisme. 

Kijk vanaf 12 oktober om 23.50 uur op NPO 2 en NPO Start

De afgelopen jaren klinkt de roep om dekolonisatie. Beelden worden omvergehaald, schilderijen van de muur verwijderd, straatnamen veranderd. Als we de wereld niet langer met een koloniale blik willen bezien moet er worden afgerekend met het verleden. Maar hoe doe je dat eigenlijk op een manier die werkelijk iets bijdraagt?  

Aan de hand van haar eigen koloniale familiegeschiedenis zoekt Van Heemstra het antwoord op deze vragen, beginnend bij de Van Heemstra top in Suriname. Een afgelegen berg in een zwaar vervuild goudmijngebied. De top is vernoemd naar gouverneur van Heemstra die in de jaren twintig de mijnbouw in Suriname aanzwengelde en daarmee mede verantwoordelijk werd voor een ecocide van gigantische proporties. Hoe moet je je als naamgenoot tot deze top verhouden? Waar trek je de grens tussen verleden, heden en toekomst? En als het koloniale wereldbeeld ons nog altijd parten speelt, is onze manier van dekoloniseren dan niet ook besmet met datzelfde koloniale denken? 

Over de serie

Zonder stevig standpunt over maatschappelijke kwesties lijk je tegenwoordig nauwelijks meer mee te doen. Je bent simpelweg voor of tegen. In een bestaan dat met de dag complexer lijkt te worden, is het niet gek dat we naar eenduidige antwoorden verlangen. Maar dat heeft consequenties: de lucht verdwijnt uit ons debat, het denken stopt en nieuwe ideeën krijgen geen ruimte. Misschien is het tijd om de twijfel te omarmen.

In Grensgevallen verkent schrijver en theatermaker Marjolijn van Heemstra onze cultureel bepaalde grenzen. Zaken die wij doorgaans graag simplificeren laat zij in al hun ingewikkeldheid zien. In deze serie neemt Van Heemstra je mee in haar gedachten over zes omstreden onderwerpen: abortus en landsgrenzen, maar ook de grenzen van gender, grensoverschrijdend gedrag, klimaatactivisme en dekolonisatie. Het zijn poëtische, persoonlijke vertellingen waarin ze consequent haar eigen vragen volgt, ook waar het ongemakkelijk wordt.

Het is een aarzelende zoektocht naar nuance, waarin de meeste vragen niet tot antwoorden leiden, maar tot nog meer vragen.

Grensgevallen is een coproductie van HUMAN en Dahl TV.

Over de maker

Marjolijn van Heemstra (1981) studeerde godsdienstwetenschappen met als doel conflictbemiddelaar te worden. Voor het zover kwam rolde ze het theater in en inmiddels werkt ze als dichter, schrijver, theatermaker, journalist en podcastmaker. In haar werk onderzoekt ze op een toegankelijke manier hoe we anders kunnen nadenken over onszelf en de wereld. Met haar dichtbundels en romans won ze verschillende prijzen en haar laatste roman werd in acht landen vertaald. 

In haar serie Grensgevallen komen onderwerpen voorbij waarover het debat gepolariseerd is. Ze kiest ervoor om niet met zowel voor- als tegenstanders in gesprek te gaan, maar diept veelal één kant verder uit. Lees hier waarom.