Jaarlijks terugkerend live programma dat de klimaatdoelen van Nederland controleert, gepresenteerd door Tim Hofman. Wat gebeurt er, wat is er al gebeurd, wat moet er nog gebeuren om de CO2-uitstoot verder terug te dringen en wat kunnen we zelf doen? Tot 2030 is bij Human elke vierde donderdag van oktober: Klimaatgehaktdag. Het kabinet wil jaarlijks in oktober verantwoording afleggen over de reductie van CO2-uitstoot, waaraan ze zich gebonden heeft in het klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Dat betekent: een reductie met 49% in 2030.

Kijk verder