Van hoe hoog is hij gevallen?
Drie meter of drie etages?
Drie etages??!!

Plaats van handeling is de meldkamer van 112. Aan het woord is Esmeralda die ondertussen de traumahelicopter inschakelt. In Volgens Protocol volgen wij haar en collega-verpleegkundige Inge tijdens hun dienst. Door de invoering van een nieuw protocol is het werk van de centralisten ingrijpend veranderd. Ondanks de vaak heftige gebeurtenissen waarmee ze worden geconfronteerd moeten ze ervoor zorgen dat ze scoren, punten halen.

Anne-Marieke Graafmans, zelf ook verpleegkundige, legt in Volgens Protocol de hoge druk vast waaronder gewerkt moet worden, maar ook hoe in de dagelijkse praktijk persoonlijke verantwoordelijkheid op gespannen voet komt te staan met de nieuwe protocollen. Door in te zoomen op de microkosmos van de meldkamer stelt de film de ontwikkeling van de zorg in crisistijd en de verzorgingsstaat in brede zin ter discussie.

Wat is de plaats van het noodgeval?
Is hij wakker?
Ademt hij?
Heeft u loslopende huisdieren?
Beweeg hem niet tenzij hij in gevaar is. En breng geen spalk aan bij welke verwonding dan ook.


In de meldkamer van 112 klinken deze zinnen als een echo door de ruimte. Ze zijn onderdeel van het nieuwe protocol ProQa dat de centralisten van de meldkamer van 112 nauwgezet voorschrijft op welke manier zij telefonische hulp moeten bieden. Daartoe dienen zij volgens een strak schema vragenlijsten af te werken. Ze moeten een weg zien te vinden tussen directieve protocollen en assertieve burgers, die acuut hulp nodig hebben. De verzakelijking van hun werk brengt hen bij hun contact met hulpvragenden nogal eens in het nauw. Kunnen ze de eed die ze ooit bij de aanvaarding van hun beroep aflegden - Ik zweer dat ik de belangen van de zorgvrager centraal stel en bij de zorgverlening zoveel mogelijk rekening houdt met hun opvattingen - nog waarmaken? Om die elementaire ethische vraag gaat het in Volgens Protocol.

Belangrijk is het halen van de scores. Maar dat valt niet mee, alles kost punten. Inge wordt begeleid omdat ze de scores niet haalt. Ze heeft nog steeds moeite met het nieuwe protocol. “Als je een stilte laat vallen krijg je al aftrek van punten. Soms heb ik wel eens het idee dat het er eigenlijk niet zo zeer om gaat wat voor kwaliteit van zorg je levert, als het maar vooral heel snel is.” Esmeralda heeft er weinig problemen mee: “Dat protocol heeft wel een stukje rust gegeven bij mij.”

Regisseur Anne-Marieke Graafmans ontwikkelde het filmplan voor Volgens Protocol tijdens de IDFA-Mediafonds Workshop 2012. De documentaire is een coproductie van BALDR Film en Human.