“OK… Zoek een maatje op, ga niet te ver uit elkaar staan en zet de handen tegen elkaar. Zag je wat er gebeurde? Pats! Nu rustig met de handen tegen elkaar. En van hieruit ga je iets doen en niet persé meteen hard. Want als de één Rots inzet dan gebruikt de ander Water. Beter, beter, dat was heel mooi: dat was water.”

Rots & Water is het initiatief van gymleraar en remedial teacher Freerk Ykema. Rots & Water is een ‘psychofysieke’ training voor jongens en meisjes voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, jeugdhulpverlening, jeugddetentie en GGZ.
Rots & Water wordt momenteel wereldwijd ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes. Grotendeels buiten de publiciteit om trainden Ykema en zijn collega’s inmiddels duizenden kinderen in weerbaarheid en conflict-oplossing. Ook internationaal wordt veel met zijn methode gewerkt.
Mede geïnspireerd door de stoïcijnse Romeinse keizer Marcus Aurelius bedacht Ykema simpele ‘psychofysieke’  oefeningen, die niet alleen gebruikt worden op basisscholen en in het voortgezet onderwijs, maar ook bij jeugddelinquenten en kinderen met ADHD, Asperger e.d.

Onlangs werd in een onderzoek van het Trimbosinstituut i.s.m. de Rutgers Stichting geconcludeerd dat het o.a. een effectief programma is waar het gaat om vermindering van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

In de actuele discussie over de inrichting van het onderwijs fungeert Rots & Water als een methode om de eenzijdige focus op kennisverwerving te compenseren met ruimte en aandacht voor persoonlijkheidsvorming en socialisatie. Het is een weerbaarheids- en anti-pestprogramma dat zich onderscheidt van andere programma's door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden.