Niet cynisch worden, je geduld bewaren en volharden, serieuze informatie van verzinsels en dwaalsporen onderscheiden, vertrouwen winnen en druk zetten. Dat is de kern van het werk van de regievoerders van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) die zijn belast met de terugkeer van mensen die niet langer in Nederland mogen blijven. Hoe hard kan je zijn en hoe zacht mag je worden?

Nooit eerder liet de dienst camera’s toe bij de gesprekken die deze regievoerders voeren met asielzoekers die het land moeten verlaten. In Het is uw land volgt regisseur Kees Vlaanderen regievoerders Gerr, Leny en Frits en de uitgeprocedeerden met wie ze te maken krijgen. Zij zien hen het liefst vrijwillig - met financiële ondersteuning - terugkeren naar hun land, maar als het niet anders kan dan moet het onder dwang.

En of het nu gaat om de oude Afghaanse vrouw, die wacht op een knieoperatie, maar daar de tijd niet voor krijgt, om de heetgebakerde Georgiër die weg wil, mits er een flinke financiële vergoeding tegenover staat of om de vrouw uit Nigeria met twee kinderen, die nog een schuld heeft uitstaan van 40.000 euro bij haar hardvochtige mensensmokkelaar, en die toch gedwongen wordt uitgezet – de regievoerders balanceren voortdurend op de scheidslijn tussen betrokkenheid en medemenselijkheid en het handhaven en uitvoeren van het beleid waar Nederland voor heeft gekozen.
Voor de regievoerders zijn de vreemdelingen die terug moeten naar hun land geen dode cijfers, maar mensen met een gezicht. Door juist hen te volgen, worden de dilemma’s waarmee zij dagelijks worden geconfronteerd in de documentaire Het is uw land voor even de onze.

Het is uw land is een coproductie van Selfmade Films en Human.

Op acht gezinslocaties (GL) en op de Vrijheidsbeperkende Locatie (VBL) in Ter Apel wachten uitgeprocedeerde vreemdelingen op hun vertrek uit Nederland. Het eerste halfjaar van 2014 werden bijna 1000 vreemdelingen gedwongen uitgezet. Ruim 1400 vertrokken vrijwillig. Zo’n 4000 vreemdelingen verdwenen ‘met onbekende bestemming’ in de illegaliteit, of werden op straat gezet. Bij de DT&V werken ruim 250 regievoerders.

Het is uw land krijgt in 2015 een vervolg met een film over vreemdelingen die vastzitten in detentiecentrum Rotterdam. Ook voor deze film kregen de makers, Kees Vlaanderen en Willem de Haan (research) voor het eerst toestemming om langdurig in het hart van het detentiecentrum te filmen.