Door uw aanmelding voor de actie van 3 weken gratis De Groene Amsterdammer gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden van Human, de privacyvoorwaarden van De Groene Amsterdammer en de volgende actievoorwaarden:

  • Om aan deze actie deel te nemen moet u 16 jaar of ouder en vriend (formeel: lid) zijn van Human.
  • Deelname geschied door aanmelding voor de actie via deze link. Hiermee geeft u Human en de Groene Amsterdammer toestemming tot verwerking van de door u verstrekte persoonsgegevens in het kader van de actie.
  • Als vriend kunt u eenmalig gebruik maken van deze actie.
  • De actieperiode loopt van 26 juni 2020 t/m 8 januari 2021. 
  • Na afloop stopt het 3 weken proefabonnement automatisch.
  • De Groene Amsterdammer mag contact opnemen met de vraag of u geïnteresseerd bent in een abonnement op De Groene Amsterdammer.
  • Human behoudt zich het recht om deze voorwaarden te wijzigen, zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf.

Privacy
Human en De Groene Amsterdammer gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en handelt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het actuele privacybeleid van Human kan online worden geraadpleegd op human.nl/privacy. De privacyvoorwaarden van De Groene Amsterdammer vindt u hier.  Bij deelname aan deze actie erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de verwerking van persoonsgegevens ter uitvoering van deze actie en gaat akkoord met beide privacyvoorwaarden.