Door uw aanmelding voor de actie van twee gratis ebooks van Das Mag gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden van HUMAN, de privacyvoorwaarden van Das Mag en de volgende actievoorwaarden:

  • Om aan deze actie deel te nemen moet u 16 jaar of ouder en vriend (formeel: lid) zijn van HUMAN.
  • Deelname geschied door aanmelding voor de actie via deze link. Hiermee geeft u HUMAN en Das Mag toestemming tot verwerking van de door uw verstrekte persoonsgegevens in het kader van de actie.
  • Als vriend kunt u eenmalig gebruik maken van deze actie.
  • De actieperiode loopt van 10 augustus t/m 31 december 2021. 
  • Na aanmelding bij Das Mag krijgt u de ebooks per mail toegestuurd.
  • Das Mag mag contact opnemen met de vraag of u geïnteresseerd bent in een ebookabonnement van Das Mag.
  • HUMAN behoudt zich het recht om deze voorwaarden te wijzigen, zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf.

Privacy
HUMAN en Das Mag gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en handelt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het actuele privacybeleid van HUMAN kan online worden geraadpleegd op human.nl/privacy. De privacyvoorwaarden van Das Mag vindt u hier. Bij deelname aan deze actie erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de verwerking van persoonsgegevens ter uitvoering van deze actie.