Door je aanmelding voor de actie van een maand gratis Cinetree ga je akkoord met de privacyvoorwaarden van HUMAN, de privacyvoorwaarden van Cinetree en de volgende actievoorwaarden:

  • Om aan deze actie deel te nemen moet je 16 jaar of ouder en vriend (formeel: lid) zijn van HUMAN.
  • Deelname geschied door aanmelding voor de actie via deze link. Hiermee geef je HUMAN en Cinetree toestemming tot verwerking van de door jou verstrekte persoonsgegevens in het kader van de actie.
  • Als vriend kun je eenmalig gebruik maken van deze actie.
  • De actieperiode loopt van 20 december 2021 t/m 9 januari 2022.
  • Na vier weken stopt het proefabonnement automatisch.
  • Cinetree mag contact opnemen met de vraag of je geïnteresseerd bent in een abonnement op Cinetree.
  • HUMAN behoudt zich het recht om deze voorwaarden te wijzigen, zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf.

Privacy
HUMAN en Cinetree gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en handelt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het actuele privacybeleid van HUMAN kan online worden geraadpleegd op human.nl/privacy. De privacyvoorwaarden van Cinetree vind je hier. Bij deelname aan deze actie erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de verwerking van persoonsgegevens ter uitvoering van deze actie.