Medialogica in de klas

Mexicaanse mediakoorts

Medialogica in de klas

Mexicaanse mediakoorts

Vak: maatschappijleer (mediawijsheid). In april 2009 wordt Nederland, net als de rest van de wereld, bedreigd door een 'levensgevaarlijk' Mexicaans griepvirus. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn er duizenden doden te verwachten. Het virus blijkt slechts een mild griepje. De berichtgeving in de media wordt vooral bepaald door de virologen Ab Osterhaus en Roel Coutinho, die het gevaar van het virus benadrukken.