Lezing Dan Kennedy over Erasmus: Verdraagzaamheid

Lezing Dan Kennedy over Erasmus: Verdraagzaamheid

Prof.dr.James Kennedy, Amerikaans historicus, is dean van de University College Utrecht. Een van zijn publicaties: Bezielende verbanden. Mede onder invloed van Erasmus is verdraagzaamheid eeuwen lang een kenmerk geweest van onze samenleving. Met het wegvallen van de verzuiling, is onze georganiseerde verdraagzaamheid onder druk komen te staan. Groeit de intolerantie in Nederland?
Erasmus: “Als wij, de Katholieken, ooit in de minderheid zullen zijn, dan willen we toch ook getolereerd worden?”