Lezing Herman Pleij over Erasmus: Vriendschap

Lezing Herman Pleij over Erasmus: Vriendschap

Pleij is historicus en gastcurator van de tentoonstelling. Een van zijn publicaties: Erasmus en het poldermodel. Hij spreekt over de waarde die Erasmus hechtte aan Vriendschap. Hoeveel waarde hechten wij daar tegenwoordig nog aan? Erasmus: ”Wat is er verheugender dan toegenegen vrienden te bezitten?"