Interview Haroon Sheikh

Over hydropolitiek

Interview Haroon Sheikh

Over hydropolitiek

In 'Hydropoltiek, samenwerkingen en conflict op zeven zeeën' laat Haroon Sheikh zien hoe de zeeroutes aan het veranderen zijn. Onder andere door de klimaatcrisis: als de Noordpool smelt komt er een nieuwe route vrij in het Noorden van Rusland. Wat betekent zo'n route voor de politieke verhoudingen en de wereldorde? En wat gebeurt er als eilanden die op strategische punten liggen onder water komen te staan? Human interviewde hem over zijn nieuwe boek en zijn onderzoek naar hydropolitiek.

Haroon Sheikh is senior wetenschapper bij de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) en is als filosoof betrokken bij de Vrije Universiteit. Eerder schreef hij 'De opkomst van het Oosten' over geopolitiek.